دانلود کتاب زبان اصلی Ces dames au salon

[ad_1]

یوت و کارملا دو تن فروش قبلی هستند که در زندگی دور هم جمع شده اند. مرد زن جهان محسوب می شود. دیگری در کارخانه آبجوسازی به عنوان کارگر توالت کار می کند. کارملا توسط شخص به اصطلاح اجتماعی پشتیبانی می شود ، که در مورد وجود خود دروغ می گوید ، و آنها را در گذشته می داند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ces dames au salon