دانلود کتاب زبان اصلی Ces jeunes, et si on les aimait… : A Paris, des jeunes et des terrains d'aventure…

[ad_1]

“من فقط می خواستم فضایی برای زندگی و آزادی برای کودکان ایجاد کنم: یک زمین بازی ماجراجویی. منطقه ای که من برای استقرار در آن انتخاب کردم ، در گوشه کوچکی از پاریس قدیمی ، بسیار تخریب شده بود. در اواخر دهه 1980 نویسنده در حال انتقال به منطقه Reunion در منطقه 20 ، کودکانی را می بیند که در آنجا در فقر رشد می کنند ، به مدرسه پشت می کنند و در بن بست فرو می روند. با رد هرگونه عوام فریبی ، بدون توجیه افراط و تفریط آنها ، او سعی می کند با ایجاد ساختار انیمیشن خود ، گزینه های دیگری برای راه های خطرناک گم شدن به آنها ارائه دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ces jeunes, et si on les aimait… : A Paris, des jeunes et des terrains d'aventure…