دانلود کتاب زبان اصلی C'est maintenant l'imprévu ! Réflexion au fil des jours

[ad_1]

این کتاب یک اشتراک خودجوش در طول روزها است. اینها هر روز افکار شخصی هستند که در آنها هیچ چیز عادی نیست. بنابراین ، اکنون زمانی است که همه چیز روان به نظر می رسد و اکنون اتفاق غیر منتظره ای اتفاق می افتد ، اینجا در طی یک مشاوره انکولوژی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب C'est maintenant l'imprévu ! Réflexion au fil des jours