دانلود کتاب زبان اصلی CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function

[ad_1]

این گزارش مختصر به پروتئین CFTR و فیبروز کیستیک اختصاص دارد و دیدگاهی به روز در مورد فرآیندهای ژنتیکی ، عملکردی و سلولی درگیر در این اختلال ساختاری ارائه می دهد. نویسنده با شروع یک دیدگاه تاریخی در مورد فیبروز کیستیک و ویژگی های بالینی آن ، به توصیف زیست شناسی پروتئین CFTR می پردازد و در پایان با بحث در مورد آخرین روش های ایجاد درمان های اصلاحی برای فیبروز کیستیک ، پایان می یابد. جنبه های فیبروز کیستیک به عنوان یک اختلال در نظر گرفته می شود ، با تمرکز بر روی ژنتیک و گسترش جهش ها. سپس پروتئین CFTR به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد: ساختار و طبقه بندی آن در خانواده فوق العاده ناقل ABC ، ​​بیوژنز آن با قرار دادن غشا و تاشو چاپرون ، گلیکوزیلاسیون آن و چگونگی تنظیم مکانیسم های کنترل کیفیت شبکه آندوپلاسمی که وضعیت شبکه آندوپلاسمی را ارزیابی می کند. از CFTR. توجه بیشتری به ترافیک پس از ER و تنظیم ثبات غشا و پیوست و همچنین عملکردهای CFTR داده می شود. این مربوط به مکانیسم های مولکولی است که توسط آن جهش های مختلف CFTR باعث فیبروز کیستیک می شوند. سرانجام ، تلاش های مختلفی برای نجات نقص زمینه ای تحت پوشش قرار می گیرد ، بیشتر آنها در جهت بازیابی اختلال عملکرد CFTR است. از طریق این دیدگاه یکپارچه ، خوانندگان یک بینش منحصر به فرد نسبت به این پروتئین جذاب غشایی و بیماری های مرتبط به دست می آورند. این متن کوتاه توجه مخاطبان علاقه مند به ژنتیک انسانی ، تاشو پروتئین ، قاچاق پروتئین و فیزیولوژی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function