دانلود کتاب زبان اصلی Chakra Healing : Renew Your Life Force with the Chakras' Seven Energy Centers

[ad_1]

نیروی حیات خود را با هفت مرکز انرژی چاکراهای چاکراها – هفت منبع انرژی متناسب با سیستم عصبی – تجدید کنید و قادر به احیای بدن و بازیابی روحیه هستند – و همه آنها طبیعی هستند ، بنابراین نیازی به کافئین یا قند نیست ! این کتاب به شما نحوه استفاده از این هفت منبع انرژی برای ایجاد تعادل سالم و زندگی شاد را نشان می دهد. شما اطلاعات روشنی در مورد چاکراها انجام می دهید ، روشهای ساده برای باز کردن و ترازبندی چاکراها ، نکاتی در مورد استفاده از چاکراها برای بهتر شدن در همه جنبه های زندگی ، روشهای اندازه گیری چاکراها و الگوی انرژی آنها و حتی تکنیک های آشکار کردن هر گونه مخفی درد یا اضطراب مزمن بگذارید صفحات این کتاب به نیروی درون شما نیرو دهند!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chakra Healing : Renew Your Life Force with the Chakras' Seven Energy Centers