دانلود کتاب زبان اصلی Challenges in Nursing Education and Research : Proceeding of the Second Aceh International Nursing Conference 2019 (2nd AINC 2019), August 21-22, 2019, Banda Aceh, Indonesia

[ad_1]

موضوع اصلی این کنفرانس “غلبه بر چالش های بهداشت جهانی از طریق آموزش ، تحقیق و فناوری برای پرستاران” است. موضوعات مورد علاقه همه جنبه های نظری و عملی علوم پرستاری و بهداشت را در طیف گسترده ای پوشش می دهد. این امر دانش و اطلاعات عالی را برای دانشگاهیان ، متخصصان و دولت جهت بهینه سازی کیفیت و ایمنی مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Challenges in Nursing Education and Research : Proceeding of the Second Aceh International Nursing Conference 2019 (2nd AINC 2019), August 21-22, 2019, Banda Aceh, Indonesia