دانلود کتاب زبان اصلی Challenging Western Christians and Their Neighbours : Be Participants in the Mission of Jesus, At Home and Abroad

[ad_1]

این مطالعه مختصر سعی در پرورش یا تقویت آگاهی تبلیغی مردد مسیحیان غربی در مورد محیط خود دارد. در عیسی مسیح و روح القدس او ، تمام تلاش های تبلیغی خداوند ، missio Dei ، آغاز شد و ادامه دارد. از او و روح القدس او نیز برآورده و تکمیل خواهد شد. عیسی مقدر شده است که همه مسیحیان شریک مأموریت او باشند. رسولان باید در خانه خود ، در اورشلیم ، یهودیه و جلیل شروع می کردند. بنابراین ، برای مسیحیان امروز ، مشارکت در مأموریت عیسی در روابط آنها با مردم همسایه ، کسانی که مذهبی نیستند و کسانی که از دین و فرهنگ دیگر هستند بیان می شود. حوزه ماموریت در مجاورت ما است ، جایی که ما روزانه با افرادی که ممکن است آنها را بشناسیم ملاقات می کنیم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Challenging Western Christians and Their Neighbours : Be Participants in the Mission of Jesus, At Home and Abroad