دانلود کتاب زبان اصلی Chancen und Risiken von Mergers and Acquisitions Transaktionen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2017 در گروه مدیریت بازرگانی – دیگران ، درجه: 2.0 ، Hochschule Fresenius ؛ کلن ، زبان: آلمانی ، خلاصه: این پایان نامه کارشناسی با توجه ویژه به شرایط مرزی جهانی ، فرصت ها و خطرات احتمالی ادغام و ادغام را بررسی می کند. سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا فرصت های مربوط به شرکت ها بیشتر از خطرات پیش بینی شده است؟ پیش زمینه این امر این است که فضای اقتصادی کنونی تحت تأثیر پیشرفت سریع جهانی و همچنین پویایی روزافزون تحت تأثیر قرار می گیرد و شرکت ها مجبور به سازگاری می شوند. پاسخ این س byال توسط مصنوعات مناسب انتخاب شده از ادبیات تخصصی و در نظر گرفتن طیف گسترده ای از زوایای دید پشتیبانی شد. بنابراین ، جنبه های مختلف استراتژیک و عملیاتی ادغام و ادغام – که در نهایت غالباً شامل فرایندهای مختلف تغییر هستند – در این مقاله توضیح داده شده و در متن موضوع طبقه بندی می شوند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chancen und Risiken von Mergers and Acquisitions Transaktionen