دانلود کتاب زبان اصلی Change Machine

[ad_1]

سخت و بیدار ، آیات تغییر شکل ساویج جهان را در تحولی خشن منعکس می کند. نشانه های تاریخ در سر و صدای نسل ها ، ژئوپلیتیک و فن آوری با هم برخورد می کنند. مرثیه ها همراه با آیاتی ظاهر می شوند که انگیزه ای برای زندگی جدید ، مشاهده بیومتریک ، دمنده برگ ، چربی ، حیوانات خانگی مکانیکی و کودتاهای نظامی است. یک ماشین با هنرمندی هوشمندانه و خشمگین ، ماشین Change نیز از روی احساس شکل گرفته است – اصالت وحشیانه آن از چگونگی وادار کردن این دو به هم ناشی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Change Machine