دانلود کتاب زبان اصلی Changement et stabilité

[ad_1]

در این مقاله هشت مطالعه تجربی جدید در مورد سنتهای مختلف گفتاری بین شفاهی ، شفاهی و کتبی ارائه شده است. آنها طیف گسترده ای از رسانه های دیداری و شنیداری (مطبوعات ، کمیک ها ، رادیو ، تلویزیون ، فیلم ها و آهنگ ها) و تمام سطوح زبان (واج شناسی ، مورفولوژی ، نحو ، تبار ، عملشناسی) را با در نظر گرفتن تماس زبانها و انواع مختلف پوشش می دهند. . همه این مطالعات مشترک است که آنها یک دیدگاه مزمن دارند و دوره از قرن 19 تا قرن 21 را پوشش می دهند. به این ترتیب ، این کار سهم مهمی در نوشتن این فصل در مورد تاریخ زبان فرانسه و شناخت دقیق تری از مفاهیم زبانشناسی رسانه دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Changement et stabilité