دانلود کتاب زبان اصلی Changing Lives Through Virtual Reality

[ad_1]

اگرچه واقعیت مجازی بیشتر به دلیل استفاده در بازی های ویدیویی شناخته شده است ، اما اکنون این روش به روشهایی تغییر شکل می یابد که باعث جراحی و فیزیوتراپی ، خرید ، مسافرت ، مشاوره بهداشت روان ، آموزش در کلاس ، یادگیری مبتنی بر کار و موارد دیگر می شود. بیاموزید که چگونه مهندسان کامپیوتر و دانشمندان برای پیروی از تخیل معلمان ، پزشکان ، بازاریابان ، مدیران و افرادی در زمینه های بی شماری که دنیای واقعی می بینند فضای زندگی برای دنیای مجازی را به روشی تغییر دهنده زندگی در می آورند ، به رقابت می پردازند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Changing Lives Through Virtual Reality