دانلود کتاب زبان اصلی Chants patriotiques d'Iran : Bilingue

[ad_1]

آواز میهنی ایرانی که بخشی جدایی ناپذیر از میراث ایرانی است ، ریشه در قدیمی ترین تاریخ این کشور دارد و اساساً بر اساس آثار ماندگار فردوسی استوار است ، در حالی که امروز نیز در عصر پست مدرن ما زنده مانده است. از این سفر طولانی ، نویسنده دوره مدرن را با انقلاب مشروطه به عنوان نقطه شروع حفظ می کند. متعاقباً ، ابیات بزرگترین نامهای شعر فارسی توسط آهنگسازان مشهور موسیقی خوانده می شوند و توسط آیکون های آواز ایرانی تفسیر می شوند. به این ترتیب ، خواننده از طریق این اثر جنبه ای اساسی از میراث ایرانی را کشف می کند ، سیمانی از وطن پرستی که در تاریخ هزاره خود هرگز از بیان یک تشنج به دیگری متوقف نمی شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chants patriotiques d'Iran : Bilingue