دانلود کتاب زبان اصلی Chaos, Noise and Fractals

[ad_1]

مطالعه سیستم های دینامیکی غیرخطی از اواخر دهه 1950 جنب و جوش می یابد. در حال حاضر یکی از زمینه های اصلی مطالعه فیزیک نظری مدرن است. مضامین دوگانه فراکتال و هرج و مرج ، که با جذب مجموعه هایی به سیستم های بی نظم با ساختار فراکتال به هم متصل می شوند ، در حال حاضر هیجان زیادی ایجاد می کنند. بنابراین ، درجه پایداری سازه در حضور سر و صدای تصادفی و کوانتومی موضوع مورد علاقه است. هرج و مرج ، سر و صدا و فراکتال ها در مورد نقش فراکتال ها در مکانیک کوانتوم ، تأثیر سر و صدای فاز در هرج و مرج و سیستم های نوری هدایت شده و حساب هرج و مرج بحث می کنند. این کتاب مروری متعادل از این زمینه است و افزودنی شایسته به لیست خواندن محققان و دانشجویان علاقه مند به هر یک از جنبه های متنوع و گاه عجیب این موضوع جذاب است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chaos, Noise and Fractals