دانلود کتاب زبان اصلی Charité-Compendium Gynäkologie

[ad_1]

این کتاب به طور فشرده ، واضح و کاربردی به تمام مباحث مربوط به زنان می پردازد. مبانی پزشکی جنسی ، روان پریشی و زنان در کودکان و نوجوانان در چاپ دوم جدید است. دانشجویان و کارآموزان در ادامه مطالعه برای مطالب مطالعه امتحان در جملات کوتاه با امتیاز مناسب خواهند یافت ، هر فصل شامل نمودارها ، زمینه ها ، نکات و تعاریف عملی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Charité-Compendium Gynäkologie