دانلود کتاب زبان اصلی Chasseurs de matières premières : Préface de Michel Collon

[ad_1]

بدون سوخت ، ماشین ها متوقف می شوند. شما آن را می دانید ، من آن را می دانم ، یک بچه کوچک آن را می داند. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که زندگی ما بدون مواد اولیه چگونه خواهد بود؟ خوب ، این پایان ماشین خواهد بود! مس را بردارید. می توانید یک مایل و نیم را در یک ماشین معمولی پیدا کنید. و بسیاری از مواد اولیه دیگر که ما در آفریقا به دنبال آنها خواهیم بود. درباره نویسنده راف کاستر یک مورخ و روزنامه نگار است. محقق در گروه تحقیقاتی استراتژی اقتصادی جایگزین (GRESEA). او به مدت سی سال از دست گرفتن سرنوشت خود توسط مردم گزارش می داد. همکار نویسنده فعال سازی رسانه از رسانه متنفر نباشید ، رسانه باشید (2004).

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chasseurs de matières premières : Préface de Michel Collon