دانلود کتاب زبان اصلی Chaudron d'étoiles dans les Andes : Le cactus hallucinogène des maestros

[ad_1]

در پرو ، سان پدرو یک کاکتوس توهم زاست. در طول جلسات ضد شانس و افسون ، استفاده از آن برای استاد و شفا دهنده اختصاص یافته است. در سال 1978 ، سپس 1982 ، پاتریک آلن لو براس برای دیدار با استاد مشهور به پرو فرستاده شد. تبدیل شدن به یک شکار ، کشف ، انسانی بیش از عجیب و غریب برای دانش شناخته شده خود ، این دو سفر به روشی غیر قابل پیش بینی انجام می شود و به یک داستان ابتکاری واقعی تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chaudron d'étoiles dans les Andes : Le cactus hallucinogène des maestros