دانلود کتاب زبان اصلی Chemical Engineering Design Project : A Case Study Approach, Second Edition

[ad_1]

این نسخه جدید از قالب اصلی پیروی می کند ، که ترکیبی از یک مطالعه موردی دقیق – تولید انیدرید فتالیک – با مشاوره عملی و اطلاعات جامع در زمینه است. راهنماي خواننده از طريق تمام جنبه هاي اصلي طراحي مهندسي شيميايي ، متن شامل هر دو مطالعه اوليه امکان سنجي فني و اقتصادي و مراحل طراحي دقيق است. هر جنبه ای از طراحی با مواد حاصل از یک پروژه طراحی دانشجویی برنده جایزه نشان داده شده است. این کتاب تجسم رویکرد طراحی “یادگیری با انجام کار” است. دانشجو به منابع مناسب اطلاعاتی هدایت می شود و به جای اینکه به سادگی از روش طراحی پیروی کند ، در هر مرحله از تصمیم گیری تصمیم گیری می شود. متن همراه به طور کامل بازنگری ، به روز شده و گسترش یافته ، شامل تحولات در زمینه های مهم و بسیاری از منابع جدید است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chemical Engineering Design Project : A Case Study Approach, Second Edition