دانلود کتاب زبان اصلی Cherishing Antiquity: The Cultural Construction of an Ancient Chinese Kingdom

[ad_1]

قیمت باستان جشن تجلیل از ادبیات و فرهنگ چینی در پادشاهی جنوبی وو است که در سال 473 قبل از میلاد فروپاشید. ظهور ناگهانی و سقوط غم انگیز وو در مدت کمی بیش از یک قرن باعث الهام بخشیدن به آثار تاریخی متعددی در داخل و اطراف شهر سوژو خواهد شد زمانی پایتخت این پادشاهی باستان بود. بناهای متنوعی از جمله معابد ، عبادتگاه ها ، تخته سنگ ها و سایر بناهای تاریخی به یاد شخصیت های اصلی تاریخ پادشاهی ساخته شده است. این سایت ها بازنمایی ادبی بیشتری در شعر و نثر دارند – تأملاتی در مورد عجیب و غریب ، درخشش ، ثروت زیاد و پایان نفرت انگیز آخرین پادشاه W. اولیویا میلبورن استقامت فرهنگی چشمگیر این قلمرو قدرتمند اما کوتاه مدت را برجسته می کند

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cherishing Antiquity: The Cultural Construction of an Ancient Chinese Kingdom