دانلود کتاب زبان اصلی Chester Arthur

[ad_1]

این بیوگرافی خوانندگان را به چستر آرتور معرفی می کند ، از جمله در اوایل فعالیت سیاسی او و وقایع مهم در دولت آرتور ، از جمله پیشرفت در نیروی دریایی ایالات متحده و قانون خدمات ملکی پندلتون. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای اساسی مشترک و مرتبط با استانداردهای ملی همسو شوید. کتابخانه شطرنج اثری از انتشارات عبدو ، بخشی از ABDO است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chester Arthur