دانلود کتاب زبان اصلی Chicken Soup for the Soul: Miracles Can Happen : 20 Stories to Help You See the Miracles in Your Life – From Chicken Soup for the Soul: Angels and Miracles

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح کوتاه ”، شامل 20 داستان از سوپ مرغ برای روح: فرشتگان و معجزات. داستان های واقعی از افراد واقعی به شما نشان می دهد که چگونه شگفتی های زندگی خود را تشخیص داده و از آنها قدردانی کنید. شما از این داستان ها ، که به ما یادآوری می کند که معجزات هر روزه برای افراد از هر طیف زندگی رخ می دهد ، الهام گرفته ، لذت خواهید برد و آرام خواهید گرفت. فقط باید به آنها ایمان داشته باشیم. امید هرگز خنثی نمی شود و این داستان ها به شما نشان می دهند که چرا ، با همزمانی شگفت انگیز ، دعا را اجابت کرده و مداخله غیرقابل توجیه الهی را برآورده می کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chicken Soup for the Soul: Miracles Can Happen : 20 Stories to Help You See the Miracles in Your Life – From Chicken Soup for the Soul: Angels and Miracles