دانلود کتاب زبان اصلی Chicken Soup for the Soul: My Guardian Angel : 20 Stories About the Angels We See and the Ones We Don't – From Chicken Soup for the Soul Angels and Miracles

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح کوتاه ”، شامل 20 داستان از سوپ مرغ برای روح: فرشتگان و معجزات. داستان های واقعی از مردم واقعی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید فرشتگان را در اینجا روی زمین بشناسید و از آنها قدردانی کنید. شما از این داستان ها الهام گرفته ، لذت خواهید برد و به آنها آرامش خواهید بخشید ، که به ما یادآوری می کند که اگر ما در دیدن آنها و پذیرش کمک باز باشیم ، فرشتگان در میان ما هستند. آنها یادآوری شگفت انگیزی هستند که در پشت تاریکی همیشه نور وجود دارد ، افرادی آماده کمک هستند و امید هرگز خنثی نمی شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chicken Soup for the Soul: My Guardian Angel : 20 Stories About the Angels We See and the Ones We Don't – From Chicken Soup for the Soul Angels and Miracles