دانلود کتاب زبان اصلی Chicken Soup for the Soul: The Power of Attitude : 20 Stories to Change Your Perspective – From Chicken Soup for the Soul: the Power of Positive

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح کوتاه »، شامل 20 داستان از سوپ مرغ برای روح: قدرت مثبت. داستان های واقعی از افراد واقعی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از قدرت تفکر مثبت برای تغییر افکار خود استفاده کنید و بنابراین زندگی خود را تغییر دهید. اینکه بتوانید نگرش خود را تغییر دهید ابزاری قدرتمند است. این می تواند شما را سالم تر ، شادتر و موفق تر کند. شما می توانید از این قدرت برای بهبود زندگی و روابط خود ، غلبه بر چالش ها و هدایت زندگی پرباری استفاده کنید. از این داستان ها برای شروع سفر به یک داستان شادتر جدید استفاده کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chicken Soup for the Soul: The Power of Attitude : 20 Stories to Change Your Perspective – From Chicken Soup for the Soul: the Power of Positive