دانلود کتاب زبان اصلی Children and Family Ministry Handbook: Practical.Tested.Backed by Research.

[ad_1]

آیا بحران داوطلبانه دارید؟ برای انتخاب برنامه درسی به کمک نیاز دارید؟ نمی دانید چگونه می توان خدمات ، سلامتی و زندگی را متعادل کرد؟ این راهنمای مفید در مورد همه اینها و موارد بیشتر از رهبران باتجربه وزارت ، و همچنین حکایات مربوط به زندگی کلیسا مشاوره و دستورالعمل ارائه می دهد. فصل ها شامل: فصل 1: وزارت خانواده و بین نسلی فصل 2: ​​والدین و سرپرستان فصل 3: وزارت کودکان فصل 4: وزارت نوجوانان فصل 5: وزارت جوانان فصل 6: پرستش و خدمات بین نسلی فصل 7: مراحل معنوی 8: وزارت معلولان فصل 9: برنامه درسی و طراحی وزارت فصل 10: داوطلبان فصل 11: وزارت ازدواج و طلاق فصل 12: بحران و مشاوره فصل 13: پیمایش منابع انسانی و نقشه های سازمانی در وزارت

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Children and Family Ministry Handbook: Practical.Tested.Backed by Research.