دانلود کتاب زبان اصلی China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا را بررسی می کند. در این مجموعه با استناد به دانشمندان برجسته و برجسته این حوزه ، از بینش تحلیلی و مطالعات موردی برای روشن شدن پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده شده است. وی پرسید که ملاحظات امنیتی چه تاثیری بر رشد روزافزون اقتصادی و اجتماعی چین با کشورهای آفریقایی دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent