دانلود کتاب زبان اصلی China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب ، مبتنی بر رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی ، مسیر اجرا و الزامات عملی ، به طور سیستماتیک استراتژی کلی چهار طرفه چین را توضیح می دهد. استراتژی جامع چهارگانه مفهوم استراتژیک حزب کمونیست چین مدرن است. طی پنج یا حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر آن تمرکز خواهد کرد. بنای کلی یک جامعه نسبتاً مرفه ، هدف استراتژیک ، تعمیق همه جانبه اصلاحات و پیشرفت حکمرانی مبتنی بر قانون در چین موتور و تضمین کننده هدف استراتژیک است ، در حالی که تقویت خود انضباطی حزب اقدام استراتژیک برای ایجاد یک رهبری مستقل است. استراتژی کلی ، نه تنها دیدگاه CPC در مورد چین ، بلکه همچنین دیدگاه آن در مورد جهان را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب China's New Strategic Layout :