دانلود کتاب زبان اصلی China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربه و مشکلاتی را که در توسعه مناطق روستایی چین در سه دهه گذشته از آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور بوجود آمده است ، مرور می کند. به همین ترتیب ، مهمترین جنبه های جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم حاکمیت روستایی ، سیستم مالیاتی و مالیاتی روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علم و فناوری ، ساختار حاکمیت روستایی ، کاهش فقر ، حفاظت از محیط زیست و غیره روش مورد استفاده ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه توسعه روستایی برای تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مشکلات طولانی مدت ، کشف علل هر دو و ارائه چشم انداز برای آینده توسعه روستایی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب China’s Rural Development Road :