دانلود کتاب زبان اصلی Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختارهای میانی چینی را به عنوان ساختارهای عمومی تعریف می کند ، با بالاترین استدلال اشباع شده نحوی آنها که همیشه دلخواه شناخته می شوند. این تعریف عملی “ساخت وسط” را از “صدای میانی” متمایز می کند ، زیرا می تواند توسط ساختارهای مختلف به زبان چینی ایجاد شود. با توجه به این ساختها در چارچوب نحو مولد ، این کتاب نتیجه می گیرد که شکل گیری آنها در سطح واژگان ، بدون توسل به هیچ مکانیسم نحوی صورت می گیرد ، و بنابراین چینی در گروه “زبانهای میانی واژگانی” قرار می گیرد ، که در تقابل است با زبانهای میانه ای نحوی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation