دانلود کتاب زبان اصلی Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب اطلاعات جدیدی درباره نقش بی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. این کتاب با تلفیق صداهای مختلف – دانشجویان دکترا ، اساتید جدید و دانشمندان باتجربه – با یافته های حاصل از تحقیقات کیفی تجربی ، چگونگی هدایت ایمان و حاکمیت برای پیگیری بورس تحصیلی و تدریس و همچنین ارتباط آکادمی با کلیسا را ​​بررسی می کند. نتیجه این امتحان یک داستان منسجم و موضوعی است که دانشجویان و معلمان جدیدی را که می خواهند با احساس و هدف مشخص مسئولیت خود را وارد آکادمی کنند ، جلب می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy