دانلود کتاب زبان اصلی Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوایی و نوشتن در قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوایی را بر فرهنگ ادبی کانادا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل لفاظی های تغییر یافته در مورد کشف کشتی های از دست رفته اکسپدیشن فرانکلین برای برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و مفاهیم ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در تحریرهای کانادایی از حاکمیت ملی به حاکمیت گردشی در قرائت های مفصل کاتلین وینتر از “بی حد و مرز” و “حق سرد بودن شیلا وات کلوتیر” نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :