دانلود کتاب زبان اصلی Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییر اقلیم و رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. . تمرکز ویژه بر روند مذاکرات بین المللی ، که اجازه می دهد بودجه به نیازها و اولویت های خاص و مسئله دسترسی به برق اختصاص یابد. به عنوان مثال ، مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه هنگام تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون دسترسی به کربن با آن روبرو هستند ، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که کمک قابل توجهی از کشورهای پیشرفته ندارند ، از اهمیت فوق العاده و ضروری برخوردار است. این کتاب مورد توجه طیف وسیعی از دانشمندان و دست اندرکاران حوزه تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری معتبر برای دانشجویان در سیاست های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :