دانلود کتاب زبان اصلی Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :

[ad_1]

طراحی شده برای ارائه یک مروری جامع و پیشرفته از استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی در عمل بالینی. بخشهای این کتاب برای بررسی نشانه های کلی استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژی ، انواع موجود ، عوارض و مدیریت آن ساخته شده است. این متن نیاز اساسی به منابع منابع در این موضوعات را پر می کند. این کتاب همچنین شامل بسیاری از سخنرانی های عملی و بیماران معمولی با کاتتر یا دستگاه هایی است که در عمل بالینی اورولوژی سالمندان مشاهده شده است ، همه به صورت ارائه موارد با تجزیه و تحلیل تخصصی و تفسیر سرمقاله. این کتاب با تأکید بر جنبه های چند بعدی یکپارچه مراقبت از بیمار اورولوژی ، با درج نویسندگان چند رشته ای همکاری که متخصص در زمینه خود شناخته شده اند ، بی نظیر است. یک منبع ارزشمند در زمینه عمل اورولوژی ، برای متخصصان اورولوژی ، پرستاران ، دستیارها و کسانی که در حال حاضر تحت آموزش هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :