دانلود کتاب زبان اصلی CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :

[ad_1]

این کتاب جامع ترین و سازگارترین تحقیق را در زمینه طراحی IP برای شناسایی و پردازش بیولوژیکی ارائه می دهد. نویسندگان تعدادی از برنامه ها را که نیاز به طراحی سفارشی CMOS IC دارند و تکنیک های برجسته در طراحی مدارهای سیگنال آنالوگ و مخلوط توصیف می کنند که به طور بالقوه می توانند از مرزها عبور کنند و از جامعه بسیار گسترده ای از مهندسان پزشکی استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :