دانلود کتاب زبان اصلی Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را نشان می دهد و تصویر روشنی از مداخلات احتمالی برای کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدید ارزیابی آسیب پذیری برای کودکان ، هم در مدرسه و هم در سطح جامعه ، ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی میزان آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به تازگی ایجاد شده است و به پزشکان کمک می کند تا آموزش هایی را برای سازمان های دولتی و جامعه انجام دهند. در حالی که این کتاب به یک منطقه خاص متمرکز است ، روش پیشنهادی عمومی است و می تواند در جاهای دیگر استفاده شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :