دانلود کتاب زبان اصلی Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگراف شامل تخصص مایعات پیچیده در دستگاه های میکروسیالی است. طیف موضوعی شامل جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، خصوصیات آزمایشی ، شبیه سازی های عددی و بهینه سازی عددی است. مخاطبان هدف عمدتاً شامل محققانی هستند که قصد دارند فعالیت هایی را در زمینه مایعات روانگرد آغاز کنند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه اضافی در دوره های کارشناسی ارشد مفید باشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :