دانلود کتاب زبان اصلی Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش هایی را برای مقابله با درگیری در مشاغل خانوادگی ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در متن تجارت خانوادگی تعریف می کند. وی سپس رویکردهای مختلفی برای مقابله با درگیری را شناسایی کرد. همانطور که نویسنده به وضوح خاطرنشان کرده است ، درگیری می تواند بر کار یک تجارت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، مدلی ارائه می شود که به علل درگیری و راه های حل آن می پردازد. قسمت دوم کتاب موارد درگیری در مشاغل خانوادگی ، کاوش در شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و به کارگیری نظریه را ارائه می دهد. این کتاب به عنوان متن اصلی در مدیریت اختلافات در مشاغل خانوادگی خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices