دانلود کتاب زبان اصلی Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب فرایندهای حیاتی مضاعف دولت سازی و ملت سازی در آفریقا و ادغام عمده مشکلات داخلی و جهانی را که آنها را شکل می دهد ، بررسی می کند. این کتاب شامل موضوعاتی از جمله نقش انبساطی سازمان های غیردولتی ، نفوذ روز افزون کاریزماتیک پنطیکاستالیسم ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و گسترش روابط آفریقا با اتحادیه اروپا است. این مقاله ترکیبی از بحث در مورد این مسائل مرزی است که جامعه معاصر آفریقا را شکل می دهد و با تجزیه و تحلیل متخصصان برجسته سیاست.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective