دانلود کتاب زبان اصلی Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی که کمبود نسبی ادبیات در این زمینه وجود دارد ، ارائه می دهد. نویسندگان با استفاده از نه تنها ایده های نظری بلکه از توصیه ها و توصیه های کاربردی مفید در مورد چگونگی معرفی بهتر خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، اصول و اصول را برای ارائه راهنمایی های عملی و ارزشمند برای یادگیری و آموزش بیشتر خلاق زبان پیوند می دهند. این حجم ابتکاری مطمئناً به یک نقطه آغازین اساسی برای معلمان و دست اندرکاران یادگیری زبان و هر کسی که علاقه مند به راههای هدایت خلاقیت به فرایند آموزش و یادگیری باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation