دانلود کتاب زبان اصلی Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته ای را ارائه می دهد که قبلاً هرگز در سطح مصر و در سطح مناطق آب و هوایی انجام نشده است. این مطالعه بررسی می کند كه چگونه می توان مدل كشاورزی ملی را اصلاح كرد تا تنشهای غیرزیمی ، مانند كمبود آب ، شوری ناشی از تغییر و تغییر آب و هوا را برطرف كند تا تأثیر منفی آنها بر تولید غذا كاهش یابد. مدل های مختلف برش برای این منظور موجود است. این مطالعه می تواند چارچوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد تا کمیت و کمبود دانش دانش آنها را در مورد روشهایی که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به افزایش امنیت غذایی آنها کمک کند ، کم و پر کند. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاستمداران مفید است تا به آنها در برنامه ها و سیاست های آینده کمک کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate