دانلود کتاب زبان اصلی De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت و روند جهانی توانمندسازی محلی در مکزیکوسیتی در مارس 2019 برگزار شد. این سمینار با هدف کمک به بحث های جاری در مورد اعمال تعیین سرنوشت بومی ، نه تنها از نظر ساخت قانونی و سیاسی ، بلکه همچنین به عنوان یک فرایند تاریخی و اجتماعی به معنای وسیع آن. این نشریه ترکیبی از طیف گسترده ای از مطالعات موردی را از مناطق مختلف ارائه می دهد ، با امید به داشتن ابزاری مفید برای ادامه بحث در خارج از بحث

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination