دانلود کتاب زبان اصلی Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

موقعیت خارجی بوندسوهر از نظر قانونی و سیاسی بحث برانگیز است. امروزه می توان بوندسوهر را به عنوان یک ارتش در عمل توصیف کرد. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در خاک خارجی به پایان رسانده اند. در عین حال ، عدم قطعیت حقوقی قابل توجهی در زمینه اعزام به خارج از کشور وجود دارد که ممکن است تأثیر منفی در اجرای وظیفه داشته باشد. این واقعیت که این موضوع در تقاطع بین حقوق بین الملل و قانون اساسی قرار دارد ، مانع ارزیابی قانونی می شود. نویسنده این تقاطع ها را با تأکید بر تحولات حقوقی و واقعی موجود ارائه می دهد و راه حل های بالقوه ای را برای به حداقل رساندن عدم اطمینان قانونی موجود نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben