دانلود کتاب زبان اصلی Der Bergdoktor 2020 – Heimatroman : Die Liebesquelle

[ad_1]

اینا روزها چشمانش را باز نکرده و به کلمات پاسخ نداده است. او می خوابد و می خوابد و نمی آید. هنوز هم ، دکتر برگر ، که پس از سقوط جدی در “کلینیک کوچک” وی دراز کشیده بود ، اطمینان داشت که به زودی بیدار خواهد شد. آنچه او نمی داند این است که آیا اینا پس از آن می تواند وقایع دراماتیک منجر به فروپاشی او را به یاد بیاورد. او تقریباً می خواست آن خاطره را برای او حفظ کند اما من مطمئن هستم که او س questionsال خواهد کرد ، و او حق ندارد دروغ بگوید …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2020 – Heimatroman : Die Liebesquelle