دانلود کتاب زبان اصلی Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های همسایه را بررسی می کند که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز نامشخص صلاحیت تشخیص کمک کرده اند. در این مقاله ، با تأکید بر پیشرفت حرفه ای معلمان ، ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت تشخیصی در آموزش ریاضیات بررسی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice