دانلود کتاب زبان اصلی Die Canonessammlung des Dionysius Exiguus in der ersten Redaktion

[ad_1]

تاریخ كلیسایی كه از سال 1925 منتشر می شود ، یكی از سنتی ترین سری كتابهای كشورهای آلمانی زبان است. آنها حاوی تحقیقاتی درباره تاریخ کلیسایی و دگماتیک مسیحیت از همه دوره ها هستند ، اما همچنین آثاری از رشته های مرتبط مانند باستان شناسی ، تاریخ هنر یا مطالعات ادبی را منتشر می کنند. ویژگی این مجموعه ادعای سازگار برای ترکیب دقت تاریخی و روش شناختی با زمینه سازی منظم موضوع مربوطه است. اخیراً ، در افق باز روش شناختی تاریخ مسیحیت ، آثار در موضوعات مربوط به تاریخ فرهنگ و ایده های مسیحیت بیشتر و بیشتر ظاهر می شوند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Die Canonessammlung des Dionysius Exiguus in der ersten Redaktion