دانلود کتاب زبان اصلی Die CEO-Auswahl : Die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern, plus E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)

[ad_1]

قوانین خاص بسیاری در مورد سمت های مدیریت ارشد اعمال می شود. یورگن و ننه نبل در کار جدید خود توضیح می دهند که چگونه کار با پایان اولین مانع و آغاز مراحل انتخاب ادامه خواهد یافت: – از بررسی گذشته تا ارائه پرونده تجاری و بررسی متقابل تا شام با شریک زندگی و همسر: آیا فکر می کنید خودتان کاندیدای مدیرعاملی هستید و چگونه می توانید برای آن آماده شوید؟ – از مصاحبه های شغلی گرفته تا مذاکره در مورد قرارداد: خطرات قانونی چیست؟ – چگونه مذاکره می کنید تا بهترین نتیجه را از خود ببرید؟ بر اساس 15 سال مشاوره عملی از مدیران سطح C ، دوتایی نویسنده نمای پشت صحنه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Die CEO-Auswahl : Die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern, plus E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)