دانلود کتاب زبان اصلی Die schottische Heirat

[ad_1]

کلوا مک بلین بی انصاف پس از مرگ مادرش لوتی در پاریس تنها مانده است. اما سرنوشت ناگهان او را به وارث ثروت بزرگ الماس از معشوق سابق مادرش تبدیل می کند – و یک شبه او را به اسکاتلند احضار می کنند ، جایی که قرار است جانشین پدرش به عنوان رئیس قبیله شود. او که از حوادث غرق شده بود ، به راه افتاد و در اسکاتلند بین قبیله خود و همسایگانی که کشورشان با آن کشور همسایه است با خصومت شدیدی روبرو شد. آیا یک دیدار سرنوشت ساز با مک گوانز لایرد می تواند به آنها کمک کند تا بر مبارزات قدیمی غلبه کنند – و پسر عموی عصبانی آنها یوان چه خطراتی را پنهان می کند؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Die schottische Heirat