دانلود کتاب زبان اصلی Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویای مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی SEM برای سال 2017 ، جلد اول از 9 کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه اکتشافات اولیه و مطالعات موردی در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی را شامل می شود ، از جمله مقالاتی در مورد: تجسم کمی شکستگی و تکه تکه شدن رفتار پویا مواد با امپدانس پایین شوک و انفجار

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics