دانلود کتاب زبان اصلی Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این جلد ، مروری پیشرفته در مراحل اولیه آزمایشات بالینی برای ایمونوتراپی سرطان ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، دوز فاز 2 ، نقاط انتهایی برای شبه کاشت رادیوگرافی ، انتخاب بافت شناسی و داروهای ایمنی جدید بحث می کند. همانطور که مربوط به مراحل اولیه ایمنی درمانی سرطان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :