دانلود کتاب زبان اصلی Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

Monika Futschik یک مدل ارزیابی ارائه می دهد که اجازه می دهد تا یک ارزیابی جامع از مزایا و معایب راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی نسبت به راه حل های دسته ای کاغذ سنتی را ارائه دهد. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل ارزیابی تازه توسعه یافته تلاش های مدیریت تغییر و سرمایه گذاری های مالی لازم برای پیاده سازی سیستم را در نظر می گیرد. این مدل با اجرای راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی ، ارزش کلی بهره وری را اثبات می کند و به تصمیم گیرندگان در یافتن موثرترین راه حل کمک می کند. توسعه و اثربخشی این مدل بر اساس مطالعات مختلف ، مصاحبه های تخصصی ، مطالعه دلفی و مطالعه موردی با یک شرکت دارویی واقعی است. نتیجه تحقیقات وی می تواند به راحتی در صنایع دیگر استفاده شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry