دانلود کتاب زبان اصلی EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این جلد گزارش های کنفرانس مشترک کنفرانس اروپایی مهندسی پزشکی و زیست شناسی (EMBEC) و کنفرانس بالتیک شمالی مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را که در ژوئن 2017 در تامپره ، فنلاند برگزار شد ، ارائه می دهد. این روش همه مناطق سنتی مهندسی پزشکی ، بلکه زمینه های نوظهور جدیدی مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، حسگر زیستی ، نوروتکنولوژی ، فن آوری های تولید مواد افزودنی برای دارو و زیست شناسی و تصاویر زیستی را برجسته می کند. همچنین بر نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری سازی تأکید دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017