دانلود کتاب زبان اصلی Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

این کتاب با هدف ایجاد گفتمان و کمک به یافتن یک اتفاق نظر روشن در بحث بین مفهوم سازی استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. این رابطه پیچیده بین مفاهیم دانش و استراتژی را در یک زمینه تجاری ، که از اهمیت عملی برای شرکت ها برخوردار است ، بررسی می کند. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای مطالعه استراتژی های تجاری دید. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور به شرکت ها اجازه می دهد آینده نامشخص و غیر قابل پیش بینی را که بر اقتصاد امروز تسلط دارد پیش بینی کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management